Zondeval

Een gouden ring schittert het mooist tegen een zwarte achtergrond. Daarom is het belangrijk dat kinderen die het Evangelie horen ook weten van de zondeval. Tegen deze achtergrond schittert Gods genade het meest. Deze objectles geeft leerkrachten en kerkelijk werkers handvatten en werkvormen om met kinderen (4-12 jaar) na te denken over de zondeval.