Zondag9 Schepper

God is de Schepper van hemel en aarde. Dit eerste artikel van de 12 artikelen staat in kerk en wereld onder druk. Daarom is het goed om ook jonge kinderen al te onderwijzen in de leer van de schepping. Dat kan met behulp van dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) die Zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus als uitgangspunt heeft. Daarbij kun je gebruik maken van de kleurplaat ‘Schepping’ of doeplaat ‘Scheppingsdagen’ die je ook op deze website vindt.