Zondag7 Vraag & Antw22+23 Goede Weg

De Twaalf Artikelen kun je vergelijken met twaalf paaltjes langs een wandelroute. Wie bij het wandelen deze paaltjes volgt, verdwaalt niet. Wie gelooft wat er in de Twaalf Artikelen staat, loopt op de goede [=Bijbelse] weg. Wie één van deze artikelen niet gelooft, dwaalt. Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) bij Zondag 7 Vraag en Antwoord 22 en 23 van de Heidelbergse Catechismus werkt deze beeldspraak voor kinderen uit. De bijbehorende kleurplaat kun je ook vinden op deze website.