Zondag7 Vraag & Antw20+21 Ingelijfd

Is de Heere Jezus Middelaar van alle mensen? Nee, zegt Zondag 7. Hij is de Middelaar van die mensen die door het geloof in Hem zijn ingelijfd. Wat betekent dat? In dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) leg je dat aan kinderen uit met behulp van het voorbeeld van het enten van een tak op een stam (vergelijk Johannes 15). De kleurplaat die je daarbij kunt gebruiken kun je ook downloaden van deze website.