Zondag39 Het vijfde gebod

Je vindt hier een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het vijfde gebod. Met vragen om de tekst van de Heidelbergse Catechismus (Zondag 39) te bespreken en suggesties voor de verwerking. Je vindt het vijfde gebod op deze website ook uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om uit het hoofd te leren (Exodus 20:12). Ook vind je een Bijbelse kijktafel bij het vijfde gebod en een Bijbelrooster om een week lang bij het vijfde gebod stil te staan.