Zondag38 Het vierde gebod

Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) behandelt het vierde gebod vanuit Zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. Naast gespreksvragen bij de catechismustekst vind je ook verwerkingsideeën. Op de website vind je bij het vierde gebod ook: een Bijbelse kijktafel, een Bijbelrooster om vijf dagen bij de betekenis van het vierde gebod stil te staan en ondersteuning bij het leren in de vorm van pictogrammen (Exodus 20:8-11).

Categorie: Tags: ,