Zondag36 Het derde gebod

Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) behandelt het derde gebod vanuit Zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus. Naast gespreksvragen bij de tekst vind je ook verwerkingsideeën. Op de website vind je bij het derde gebod ook: een Bijbelse kijktafel, een Bijbelrooster om vijf dagen bij de betekenis van het derde gebod stil te staan en ondersteuning bij het leren in de vorm van pictogrammen (Exodus 20:7).

Categorie: Tag: