Zondag35 Het tweede gebod

Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) behandelt het tweede gebod vanuit Zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus. Naast gespreksvragen bij de tekst vind je ook verwerkingsideeën. Op de website vind je bij het tweede gebod ook: een Bijbelse kijktafel, een Bijbelrooster om vijf dagen bij de betekenis van het tweede gebod stil te staan en ondersteuning bij het leren in de vorm van pictogrammen (Exodus 20:4-6).

Categorie: Tag: