Zondag33 Wat is bekering?

Je vindt hier handvatten om Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus op school of thuis met kinderen te behandelen en uit te leggen. In deze Zondag gaat het over de vraag in hoeveel delen de bekering bestaat. Er zijn verschillende Bijbelse personen bij wie dit in het leven duidelijk naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan Zacheüs, Manasse of de verloren zoon. Een kleurplaat van de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15) vind je in de categorie Bijbelteksten.