Zondag32 Vruchten van bekering

Je vindt hier handvatten om Zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus op school of thuis met kinderen te behandelen en uit te leggen. Als verwerking kun je de kleurplaat gebruiken die je vindt in de categorie Bijbelteksten bij Galaten 5 vers 22.

Categorie: