Zondag3 Beeld stuk

Adam en Eva zijn geschapen naar Gods beeld, zegt Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus in navolging van Gods Woord. Wat betekent dat? Door de zondeval is dat beeld stuk. In dit gezinsmoment (gezin) of deze objectles (school) probeer je aan kinderen duidelijk te maken wat dat betekent. Je staat ook stil bij de vraag: kan dat wat stuk gegaan is weer ‘gemaakt’ worden? Kan dat beeld hersteld worden? Bij dit Gezinsmoment hoort de kleur- en knutselplaat Zondag 3 die je kunt downloaden van deze website.