Zondag26 V&A 69 en Zondag27 V&A 72-73 Zonden afwassen

In Zondag 26 van de Heidelbergse Catechismus wordt een begin gemaakt met de betekenis van de Heilige Doop. Zondag 27 vervolgt dit. De vragen en antwoorden over het afwassen van de zonden zijn in dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) samen genomen.  Wat heeft de doop te maken met afwassen van zonden? Hoe moet je dit zien? Wat zegt de doop mij?

Categorie: Tag: