Zondag25 Vraag & Antwoord 66en67 Sacramenten versterken

Sacramenten zijn bedoeld om het geloof te versterken, zegt Zondag 25 Vraag&Antwoord 66en67. Je kunt ze dus vergelijken met een stokje die bij een plantje gezet worden. Een stokje in de vorm van het kruis! Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) werkt dit beeld voor kinderen uit. Je vindt op deze website ook een kleurplaat hierbij.