Zondag23 Rechtvaardig Voor God

Maarten Luther probeerde op alle mogelijke manieren zichzelf rechtvaardig te maken voor God. Totdat zijn ogen ervoor geopend werden dat je alleen door het geloof in de Heere Jezus rechtvaardig bent voor God. Daarover gaat het in Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Je vindt bij deze Zondag ook een werkblad voor kinderen.