Zondag22 De opstanding en het eeuwige leven

‘Wederopstanding des vleses en een eeuwig leven’. Deze laatste twee artikelen van de geloofsbelijdenis of Twaalf Artikelen zijn niet het meest eenvoudig voor kinderen. Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) geeft handreikingen en voorbeelden om deze artikelen aan kinderen uit te leggen. Met suggesties voor verwerking.

Categorie: Tag: