Zondag21 Vraag&Antwoord56 Vergeving

‘Ik geloof de vergeving der zonden’, zegt artikel 10 van de geloofsbelijdenis of Twaalf Artikelen. Wat is vergeven? In dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) vind je handreikingen daarvoor. Met suggesties om rond dit Bijbelse begrip praktisch bezig te zijn met kinderen.