Zondag21 Vraag&Antwoord55 Gemeenschap der heiligen

‘Ik geloof in de gemeenschap der heiligen’ zegt artikel 9 van de geloofsbelijdenis. Wat betekent dat? Welke beelden gebruikt de Bijbel daarbij? En hoe kun je de betekenis daarvan aan kinderen uitleggen. In dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) vind je handreikingen. Daarbij is een werkblad voor kinderen die kunnen lezen en schrijven gemaakt en een kleurplaat voor jonge kinderen. Je vindt ze in de categorie ‘Heidelbergse Catechismus’ op deze website.

Categorie: Tags: ,