Zondag19 Vraag & Antwoord52 Wederkomst

De Heere Jezus is nu in de hemel? Hoe lang blijft Hij daar? Wat betekent dat voor ons? Zondag 19 Vraag&Antwoord 52 leert meer over de wederkomst van de Heere Jezus. Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) geeft handvatten om daar met kinderen mee bezig te zijn. Een kleurplaat voor jonge kinderen en een werkblad voor kinderen die kunnen lezen en schrijven die je hierbij kunt gebruiken, vind je bij de categorie ‘Kleur- en knutselmateriaal voor kinderen’.