Zondag18 Opgevaren

Toen het werk van de Heere Jezus op aarde klaar was, is Hij teruggegaan naar de hemel. Waarom bleef Hij niet op aarde? Of bleef Hij ook? Zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus geeft antwoord. Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) geeft handreikingen om hier met je kinderen over in gesprek te gaan.

Categorie: Tag: