Zondag16 Gestorven & Begraven

Waarom moest de Heere Jezus sterven? En waarom is Hij begraven geworden? In dit gezinsmoment/deze objectles denk je daar met kinderen over na naar aanleiding van Zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus.