Zondag15 Vraag & Antwoord39 Verlost van de vloek

‘Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons’ (Galaten 3:13). Deze Bijbeltekst vat Vraag & Antwoord 39 van Zondag 15 uit de Heidelbergse Catechismus samen. Maar hoe leg je de betekenis daarvan uit aan kinderen? In dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) gebruik je daarbij de geschiedenis van de koperen slang. De kleurplaat vind je op deze website onder ‘Kleur- en knutselmateriaal voor kinderen’.