Zondag15 Vraag & Antwoord37 Jezus’ lijden

Het leven van de Heere Jezus is in één woord samen te vatten: lijden. Waarom moest Hij lijden? Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus legt het uit. Dit  gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) geeft een voorbeeldverhaal om kinderen te leren: waar het vuur (van de toorn van God) geweest is, kan het niet meer komen. Daarom is het nodig om door het geloof te schuilen bij het kruis.