Zondag14 Vraag & Antwoord35 Ontvangen & Geboren

De Heere Jezus verliet de hemel en kwam als Mens naar deze aarde. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Zondag 14 legt dit uit. Bij dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) sta je daar met kinderen bij stil. Met deze Zondag begint de behandeling van de trappen van Jezus’ vernedering en verhoging. Om dit concreet met kinderen te bespreken, vind je bij ‘Materiaal voor kinderen’ een kleur- en invulplaat over deze trappen van vernedering en verhoging.