Zondag13 Vraag & Antwoord33 Gods Kind(eren)

God heeft één Kind: de Heere Jezus. In de Bijbel wordt Hij genoemd: Gods eniggeboren Zoon. Maar God heeft toch veel meer kinderen?Bekeerde mensen zijn toch ook Gods kinderen? Hoe zit dat? Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus legt het uit in Vraag&Antwoord 33. Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) probeert de inhoud ervan voor kinderen duidelijk te maken. Daarbij is ook een kleurplaat beschikbaar op deze website: het gezin van God bestaat uit één geboren Zoon en veel aangenomen kinderen.

Categorie: Tag: