Zondag12 Christus=Gezalfde

Bij Zijn geboorte krijgt de Zoon van God de Naam Jezus (=Zaligmaker). Daarover ging Zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. In Zondag 12 wordt de Naam Christus behandeld. Wat betekent het dat Hij Christus heet? En wat betekent dat voor ons leven als christen? Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) geeft handreikingen om hier met je kinderen over in gesprek te gaan. Desgewenst kun je de kleurplaat van Zondag 12 daarbij gebruiken die je ook op deze website vindt.

Categorie: Tag: