Zondag10 Voorzienigheid

Bestaat God wel? Ik zie niks van Hem. Zo redeneren veel mensen. Maar wie oog krijgt voor Gods voorzienigheid ziet Hem dagelijks aan het werk. Met dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) sta je met kinderen stil bij Gods voorzienigheid vanuit Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. De kleurplaat van Elia met de weduwe die je daarbij kunt gebruiken, vind je ook op deze website.