Zondag

Een Bijbelse kijktafel over de zondag. Psalm 100 vers 2: ‘Dient de HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang’.

Categorie: Tag: