Zondag in het gezin

Een artikel voor ouders over de zegen van de zondag. Met handvatten voor een Bijbelse invulling van de zondag: de preek voorbereiden en verwerken, Bijbelse kleurplaten – werkboekjes en spellen, handreiking voor huiscatechese en dergelijke.

Categorie: Tag: