Zondag 44 Het tiende gebod

Je vindt hier een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het tiende gebod. Met vragen om de tekst van de Heidelbergse Catechismus (Zondag 44) te bespreken en suggesties voor de verwerking. Je vindt het tiende gebod op deze website ook uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om uit het hoofd te leren (Exodus 20:17). Ook vind je een Bijbelse kijktafel bij dit gebod en een Bijbelrooster om een week lang erbij stil te staan.

Categorie: Tag: