Zondag 43 Het negende gebod

Je vindt hier een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het negende gebod. Met vragen om de tekst van de Heidelbergse Catechismus (Zondag 43) te bespreken en suggesties voor de verwerking. Je vindt het negende gebod op deze website ook uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om uit het hoofd te leren (Exodus 20:16). Ook vind je een kleurplaat en Bijbelse kijktafel bij dit gebod en een Bijbelrooster om een week lang erbij stil te staan.

Categorie: Tag: