Zondag 41 Het zevende gebod

Je vindt hier een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het zevende gebod. Met vragen om de tekst van de Heidelbergse Catechismus (Zondag 41) te bespreken en suggesties voor de verwerking. Je vindt het zevende gebod op deze website ook uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om uit het hoofd te leren (Exodus 20:14). Ook vind je een Bijbelse kijktafel bij het zevende gebod en een Bijbelrooster om een week lang bij het zevende gebod stil te staan.