Zondag 40: Het zesde gebod

Je vindt hier een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het zesde gebod. Met vragen om de tekst van de Heidelbergse Catechismus (Zondag 40) te bespreken en suggesties voor de verwerking. Je vindt het zesde gebod op deze website ook uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om uit het hoofd te leren (Exodus 20:13). Ook vind je een Bijbelse kijktafel bij het zesde gebod en een Bijbelrooster om een week lang bij het zesde gebod stil te staan.

Categorie: Tag: