Ziekte&Zonde 3: Corona-Kruis-Christus

De Heere Jezus heeft de schoonmoeder van Petrus, die met hoge koorts op bed ligt, beter gemaakt. Daarna geneest Hij nog veel meer mensen. Veelbetekenend schrijft Mattheüs dan: ‘Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door de profeet Jesaja: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen’ (Mattheüs 8 vers 17). In dit Bijbelmoment sta je bij de betekenis daarvan met kinderen stil. Je kunt Jesaja 53 vers 4a en 5a daarbij leren. Je kunt deze teksten uitleggen met behulp van de geschiedenis van de koperen slang. Je vindt deze teksten met pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren ook op deze website.