Ziekte: lichaam en ziel (3-13 jaar)

Als je ziek bent, ben je bezorgd voor je lichaam. Maar vergeet je je ziel niet? De Heere Jezus is niet alleen een Heelmeester / Medicijnmeester [= Dokter, Arts] bij ziekte in je lichaam (Exodus 15:26b bijvoorbeeld) maar ook voor je zondezieke ziel (Lukas 5:31 bijvoorbeeld). Hij geneest zieken om dat te laten zien. In dit gezinsmoment sta je daarbij stil vanuit Lukas 5 vers 18-26 en/of vers 27-32. Bid bij ziekte dan ook niet alleen voor het lichamelijke, maar ook met David (Psalm 41 vers 5): ‘O HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd’.

Categorie: Tag: