Ziekte: Kleurplaat Lukas5:31

Een kleurplaat bij Lukas 5 vers 31. Je kunt het gebruiken bij het Bijbelmoment Ziekte&Zonde 2 dat je ook op deze website vindt, waarin je het verband van deze tekst met kinderen bespreekt: de Heere Jezus als Medicijnmeester (=Dokter/Arts) voor lichaam en ziel.