Ziek land 5: Gebed voor een ziek land

Wat een ontroerend gebed bidt Salomo in 2 Kronieken 6 voor zijn volk en zijn land. Wat betekent zijn gebed voor ons? Wat kunnen wij voor Nederland bidden in deze tijd van corona? Wat een ontroerend antwoord krijgt Salomo in 2 Kronieken 7: ‘… zo zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen’. Wat betekent dat antwoord voor ons nu? In dit Bijbelmoment sta je daar met je kinderen bij stil. Met tips voor verwerking!