Ziek land 3: Ziek in het goede land

Hoe is het gegaan met het volk Israël in het land Kanaän? God was goed voor Zijn volk, maar zij ‘dwaalden allen als schapen’ en deden hun eigen zin. En toen kwamen er tegenslagen zoals de Heere gezegd had. Wat was de bedoeling van die tegenslagen? Dat het volk naar de Heere terug zou gaan en hun treden in het spoor van Zijn geboden zouden zetten. Hoe is dat nu – nu er zoveel zorgen in Nederland zijn? Wat is Gods bedoeling daarmee voor ons land en voor ons persoonlijk?

Categorie: Tag: