Ziek land 2: Het goede land beloofd

Het volk van Israël staat aan de grens van het beloofde land Kanaän. Mozes benadrukt dat het een goed land is, waar ze naartoe gaan. Maar hij zegt ook hoe het alleen goed kan blijven (Deuteronomium 8:1-14): als ze de HEERE niet zullen vergeten… Vanuit dit Bijbelgedeelte worden lijnen getrokken naar deze tijd. Met ideeën voor de verwerking van dit Bijbelgedeelte: een spel doen over het land van de Bijbel of een huis knutselen met de tekst uit Jozua 24:15b.

Categorie: Tag: