Ziek land 1: Op reis naar een goed land

Dit is het eerste Bijbelmoment in een serie over ‘Een ziek land’. Het begint met de beproevingen van Israël op reis naar het goede land. Waarom gebeuren er moeilijke dingen? Waarom zijn er beproevingen en wat zijn dat? Wat is de bedoeling van de Heere daarmee? Exodus 15:22-27 (Mara en Elim) wordt als uitgangspunt genomen.

Categorie: Tag: