Zaligsprekingen deel 2 (4-14 jaar)

Wie zijn er gelukkig? De Heere Jezus vertelt dat in Zijn Bergrede: een preek die Hij houdt vanaf een berg. Hij noemt acht karaktereigenschappen van mensen die gelukkig zijn: zalig zijn de… (Mattheüs 5:1-12). Je kunt deze acht zaligsprekingen in één keer behandelen, maar het is ook mooi om elke dag één zaligspreking uit te diepen. Dit gezinsmoment (Zaligsprekingen deel 2) geeft voor beide mogelijkheden handvatten en is ook los van deel 1 te gebruiken.