Zaaien&Maaien 1: Jezus’ leven – Tarwe&Eersteling

Wie zou het sterven van de Heere Jezus met een tarwegraan durven vergelijken als Hij dat niet Zelf gezegd had? ‘Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelve alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort’ (Johannes 12). Met deze vergelijking leert de Heere Jezus veel over Zijn sterven en opstanding. Het is heel mooi om met je kinderen dit beeld van zaaien en maaien – dat een rode draad in de Bijbel vormt – uit te werken. In dit Bijbelmoment handreikingen daarvoor vanuit Johannes 12:23-24 en 1 Korinthe 15:20-22.