Werkblad Zondag24

Met behulp van dit werkblad kun je met kinderen stilstaan bij de inhoud van Zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin wordt gevraagd of we misschien door het doen van goede werken het goed kunnen maken met God.