Verzoening 4: Het deksel van verzoening

In het heilige der heilige van de tabernakel/tempel staat de ark van het verbond. Op de ark ligt het verzoendeksel. Waarom heet dit zo? En wat ligt er onder dat verzoendeksel? En wat gebeurt er op dat verzoendeksel? Naar Wie wijst dit allemaal? Een Bijbelmoment om met kinderen na te denken over het verzoendeksel en hen aan de hand van de kleuren zwart (zonde), rood (bloed) en wit (verzoend met God) uit te leggen wat verzoening is.