Verzoening 3: Altaar van verzoening

Als gevolg van de volkstelling van David is er een plaag gekomen in het land Israël. Als David een altaar bouwt en een offer brengt, stopt de plaag. In dit Bijbelmoment denk je met je kinderen over deze geschiedenis na (2 Samuël 24:10-19 en 25). Je vindt vragen om bij dit Bijbelgedeelte te bespreken en suggesties voor verwerking daarbij.