Verzoening 2: Priester bij verzoening

Als er in de tabernakel of tempel (of in bijzondere situaties zoals in Numeri 16) verzoening gedaan werd voor het volk, is de (hoge)priester aan het werk. De (hoge)priester in de tijd van het Oude Testament is een voorbeeld van de Heere Jezus: ‘opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden van het volk te verzoenen’ (Hebreeën 2:17). In dit Bijbelmoment denk je daar met kinderen over na vanuit Numeri 16:41-50. Met suggesties tot verwerking, waaronder een aantal tabernakelfiguren om te gebruiken in je zelfgemaakte tabernakel. Elders op deze website vind je ook een kleurplaat bij de geschiedenis van Numeri 16.