Verzoening 1: Offer voor verzoening

De offers in het Oude Testamtent vertellen: er is verzoening nodig en er is verzoening mogelijk! Ze wijzen heen naar de Heere Jezus Die in het Nieuwe Testament een Verzoening voor de zonden genoemd wordt. Wat is verzoening? Met dit Bijbelmoment denk je daar met kinderen over na. Je vindt een Bijbelgedeelte om te lezen, vragen om te bespreken en suggesties voor verwerking.