Vaderdag

In het vijfde gebod vraagt de Heere aan kinderen om hun vader (net als hun moeder) te eren. Zegt de Heere in Zijn Woord ook iets tegen vaders? Het is leerzaam om dat als gezin rond Vaderdag eens te onderzoeken. Dit gezinsmoment geeft daar concrete handreikingen bij.