Tranen&Troost

Met behulp van deze objectles kun je in de klas stilstaan bij verdriet, bijvoorbeeld wanneer er rouw gekomen is of wanneer er verdrietige omstandigheden zijn. Vanuit de Bijbel (Psalm 10 vers 14 en Psalm 56 vers 9) wijs je kinderen de weg in het omgaan met verdriet. In de verwerking sta je erbij stil hoe iedereen verdriet anders kan ervaren. Je vindt op deze website beide Bijbelteksten ook uitgewerkt in pictogrammen om te leren. Ook vind je een Bijbelrooster om vijf dagen bij troost en verdriet in Bijbels licht stil te staan.