Tien Plagen: Bijbelonderwijs

Moeder Eline maakt en houdt gezinsmomenten met peuters en stelt die beschikbaar voor andere ouders. Hier vind je materiaal om met jonge kinderen stil te staan bij de tien plagen in Egypte. Je vindt Bijbelgedeelten om met je kind te lezen, een slinger met de tien plagen om te maken, een Bijbeltekst en versjes om te leren en werkjes om te doen. Als je op de downloadknop drukt, word je doorverwezen naar de weblog van Eline (MamaLien) waar je het materiaal kunt downloaden.

Categorie: