Tien melaatsen (2): Beter&Danken (3-6 jaar)

In de overgang naar een nieuwe coronafase is het goed om met elkaar terug te kijken op de achterliggende acht thuisweken. Dat is belangrijk voor de verwerking bij kinderen, maar ook nodig om de Heere de eer te geven die Hem toekomt: ‘Zijn niet de tien gereinigd [=gezond/beter] geworden? En waar zijn de negen?’ (Lukas 17).  Dit Bijbelonderwijs is deel 2 in het tweeluik over de tien melaatsen, maar is ook zonder deel 1 te gebruiken. Als je bij deel 1 de vingerpoppetjes gebruikt hebt, kun je die nu weer gebruiken. En anders kun je ze alsnog maken.

Categorie: Tags: ,